"Biztanleria okupatuaren parte hartzea bizitza osoan zeharreko ikaskuntzan"


“Biztanleria okupatuaren parte hartzea bizitza osoan zeharreko ikaskuntzan” txostenak egindako ikaskuntza-jardueraren inguruko ikerketa proiektuaren 2017 urteko inkestako emaitzak aurkezten ditu, zehazki enplegua duten Gipuzkoako pertsonena. Ondorio nagusiak honakoak dira:
- Gipuzkoako biztanleria okupatuaren %50,4ak azken urtean zehar ikasi du, gizonezkoen parte hartzea (%52,0) emakumezkoena (%48,5) baina zertxobait altuagoa izanik.
- Parte hartzea %21,5a arte gutxitzen da etengabeko ikaskuntza aztertzen bada (inkesta egin baino aurreko lau asteak)
- Pertsona hauen erdiak baina gehiagok (%52,7) laneko orduetatik kanpo ikasten dute eta heren batek lan orduetan (%35,1).Iturria: www (internet sarean)